Greece@Anuga 2017 COLOGNE
No dates set

ANUGA 2017

Cologne, Germany

Hall 10.2, Hall 10.1, Hall 8.1, Hall 4.2, Hall 2.2

Contact details

Address

Olympou & Stadiou, 57009 Kalohori, Thessaloniki

Contact person

Mr. Lazaros Papageorgiou

Tel: +30 2310754030

Fax: +30 2310754031

Email: info@papageorgiou.com.gr

http://www.papageorgiou.com.gr

PAPAGEORGIOU LAZ. S.A.

HALL 10.2, Stand# H-044

Products: Fruit Preserves-Spoon Sweets, Jams,
Marmalades, Loukoumi Delight, Vanilla-Mastiha
Sweet, cond. Sour Cherry Syrup