Επισκεφθείτε το Ελληνικό Περίπτερο
01/05/2015 -
31/10/2015

Expo Milano 2015

Milan, Italy

Gallery

 • Κάτοψη εκθεσιακού χώρου
 • Άποψη διαδραστικού κεντρικού τραπεζιού
 • Άποψη έκθεσης φυσικών αντικειμένων αγροτικής παραγωγής
 • Άποψη έκθεσης φυσικών αντικειμένων αγροτικής παραγωγής
 • Άποψη έκθεσης φυσικών αντικειμένων θαλάσσιας παραγωγής
 • Άποψη έκθεσης φυσικών αντικειμένων θαλάσσιας παραγωγής
 • Άποψη έκθεσης φυσικών αντικειμένων θαλάσσιας παραγωγής
 • Άποψη πωλητηρίου και στάντ ΕΟΤ
 • Άποψη πωλητηρίου και στάντ ΕΟΤ με πάγκο
 • 'Αποψη πωλητηρίου με κινητή προθήκη και στάντ ΕΟΤ
 • Το Ελληνικό Περίπτερο
 • Εκθεσιακός χώρος